Krajowa <br/>Liga Golfa
Krajowa <br/>Liga Golfa
Krajowa <br/>Liga Golfa

Regulamin

Regulamin Krajowej Ligi Golfa 2019 „CEZAR Golf Champions League” 

We wszystkich turniejach CEZAR Golf Champions League obowiązują reguły R&A Rules Limited oraz reguły lokalne poszczególnych pól golfowych.

Uprawnieni do gry:

Udział w turnieju mogą wziąć wszyscy gracze posiadający aktualny w dniu rozgrywania turnieju HCP PZG lub innej federacji. W przypadku braku udokumentowanego HCP, zawodnik gra z HCP równym 0.

Tees:

Mężczyźni - żółte tee,
Kobiety - czerwone tee.

Format Turnieju:

Stableford netto
Obowiązuje zasada skreślania dołka po piątym uderzeniu powyżej par. Po piątym uderzeniu powyżej par należy podnieść piłkę i skreślić dołek (nie należy wpisywać liczby uderzeń). Nie przestrzeganie tej reguły może grozić dyskwalifikacją.

W Turnieju Finałowym:

Stableford netto i dodatkowo Stroke play netto.

W Turnieju Mistrzów:

Match Play.

Grupy Handicapowe:

I. 0-10 II. 10,1-15 III. 15,1-20 IV. 20,1-26 V. 26,1-36 VI. 37-54

Gracze będą przypisani na cały sezon do grupy handicapowej, w której zagrali swój pierwszy turniej w cyklu (nawet, jeżeli w trakcie sezonu ich HCP EGA spadnie lub podniesie się). W poszczególnych turniejach gracze grają z aktualnym HCP.

 


Klasyfikacje

Klasyfikacja Główna

Mistrz HCP CEZAR Golf Champions League w sześciu grupach HCP.

Klasyfikacje Dodatkowe

Mistrz Pola HCP - zwycięzca w rywalizacji na danym polu golfowym w każdej grupie HCP.
Mistrz Regionu HCP - zwycięzca w rywalizacji w danym regionie w każdej grupie HCP.
Grand Prix - suma punktów Stableford netto w całym sezonie.
Golfista Miesiąca - suma punktów Stableford netto w danym miesiącu.
Mistrz Turnieju Finałowego.
Zwycięzca Turnieju Mistrzów.

 


Zasady naliczania punktów rankingowych

Klasyfikacja Główna

Mistrz HCP CEZAR GOLF Champions League
6 najlepszych wyników Stableford netto z wszystkich rozegranych w sezonie turniejów + 1 punkt za każde pole na którym zawodnik rozegrał turniej.

Klasyfikacje Dodatkowe

Mistrz Pola HCP
4 najlepsze wyniki Stableford netto w sezonie na danym polu.

Mistrz Regionu HCP
Po jednym najlepszym wyniku Stableford netto z 3 różnych pól w Regionie.

Klasyfikacji Grand Prix
Suma wyników Stableford netto z wszystkich rozegranych turniejów w sezonie

Golfista Miesiąca
Suma wyników Stableford netto z wszystkich turniejów rozegranych w danym miesiącu.

Mistrz Turnieju Finałowego.
Suma wyników Stableford netto w poszczególnych grupach HCP i równolegle
Stroke play netto w kategorii Open, z wszystkich dni turnieju finałowego.


 

 

Punkty zdobyte w każdym turnieju łącznie z turniejem finałowym zaliczane są do klasyfikacji głównej Mistrz HCP Golf Champions League oraz Klasyfikacji Grand Prix. Do klasyfikacji; Mistrz Pola, Mistrz Regionu, zaliczane są wyniki z wszystkich turniejów za wyjątkiem wyników z turnieju finałowego. Ponadto punkty zdobyte we wszystkich turniejach w danym miesiącu kalendarzowym zalicza się do klasyfikacji Mistrz Miesiąca. Do klasyfikacji Mistrz Turnieju Finałowego zaliczane są wyłącznie wyniki turnieju finałowego.

 

 


Remisy:

W przypadku takiej samej ilości punktów o zwycięstwie decyduje większa liczba rozegranych turniejów w ramach CEZAR Golf Champions League w danym sezonie. W drugiej kolejności niższy HCP turniejowy (z dnia, w którym zawodnik rozegrał pierwszy turniej). W trzeciej kolejności wyższe miejsce w Turnieju Finałowym.

Aktualne listy rankingowe dla poszczególnych klasyfikacji dostępne są na stronie www.polskaligagolfa.pl w zakładce „Aktualne Rankingi”

 


Nagrody:

I. Mistrz HCP CEZAR Golf Champions League
Puchar dla każdego zwycięzcy grupy HCP
Voucher na sprzęt golfowy dla pierwszej trójki każdej grupy HCP (1500, 1000, 500 PLN)
Awans do Turnieju Finałowego dla 10 pierwszych golfistów z każdej grupy HCP.

II. Mistrz Pola HCP
Medal pamiątkowy dla każdego zwycięzcy grupy HCP na danym polu golfowym.
Awans do Turnieju Finałowego dla każdego zwycięzcy grupy HCP na danym polu golfowym.

III. Mistrz Regionu HCP
Statuetka pamiątkowa dla każdego zwycięzcy grupy HCP w danym regionie.
Awans do Turnieju Finałowego dla każdego zwycięzcy grupy HCP w danym regionie.

IV. Klasyfikacji Grand Prix
Puchar dla zwycięzcy klasyfikacji.
Awans do Turnieju Finałowego dla 10 najlepszych golfistów.

V. Golfista Miesiąca
Dyplom pamiątkowy.
Awans do Turnieju Finałowego dla każdego zwycięzcy klasyfikacji miesięcznej.

VI. Mistrz Turnieju Finałowego
Puchar dla każdego zwycięzcy grupy HCP wyłonionego w bezpośredniej rywalizacji pomiędzy wszystkimi finalistami Turnieju Finałowego CEZAR Golf Champions League.
Voucher na sprzęt golfowy o wartości 1.000 PLN dla zwycięzcy każdej grupy HCP.
Puchar dla zwycięzcy Turnieju Finałowego w kategorii Open wyłonionego w bezpośredniej rywalizacji pomiędzy wszystkimi finalistami Turnieju Finałowego CEZAR Golf Champions League.

VII. Zwycięzca Turnieju Mistrzów
Zwycięzca Turnieju Mistrzów zdobędzie tytuł; Mistrz Open CEZAR Golf Champions League 2019 i otrzyma puchar przechodni.

Nagrody zostaną wręczone podczas ceremonii po zakończeniu turnieju finałowego.
Ten sam golfista może zwyciężyć w kilku kategoriach i we wszystkich otrzyma stosowne nagrody.

 


Regiony:

I. Południowy
II. Zachodni
III. Północno-Wschodni

Pola Golfowe gdzie rozgrywana jest CEZAR Golf Champions League:

Wybrane pola golfowe zarejestrowane w PZG.

 


Zasady ogólne (wspólne dla wszystkich turniejów):

Turniej rozgrywany w okresie:

Od kwietnia do października 2019 roku.

Start wszystkich gier turniejowych:

Dni powszednie - godz. 13.00 oraz inne godziny ustalone przez poszczególne Pola Golfowe.
Weekendy (sobota, niedziela) - godz. 11.00 oraz inne godziny ustalone przez poszczególne Pola Golfowe.

Cena za udział w grze turniejowej inna na każdym polu golfowym.

Ceny dla poszczególnych pól dostępne na stronie turniejowej www.polskaligagolfa.pl w zakładce „Ceny” oraz w recepcji każdego pola golfowego. Golfiści z opłaconym prawem do gry na danym polu, ponoszą tylko koszt opłaty turniejowej w wysokości 40 zł. za każdą rundę turniejową.

Zgłoszenie na każdą grę turniejową

Przez www.polskaligagolfa.pl zakładkę „Kalendarz Turniejów/Zapisz Się” na www.pzgolf.pl/turnieje lub pole golfowe do 1 godziny przed startem turnieju.

Flighty

kolejno wg. aktualnych HCP od najniższego.

Zdawanie kart wyników

Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Zdawanie kart wyników odbywać się będzie w recepcji Pola Golfowego w czasie do 10 minut po zakończeniu rundy. Zawodnicy z danej grupy startowej mają obowiązek zdawania swoich kart jednocześnie. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

Sprzęt elektroniczny

a) Używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest zabronione. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju.
b) Dozwolone jest używanie elektronicznych i optycznych urządzeń wyłącznie do pomiaru odległości.

Transport

a) Wózki samojezdne są dozwolone.
b) Wózki golfowe elektryczne są dozwolone

 


Turniej Finałowy

Czas trwania:

3 dni po 18 dołków.

Data:

Październik 2019 rok.

Format:

Stableford netto oraz Stroke play netto.

Do Turnieju Finałowego awansują:

Golfiści, którzy w okresie trwania CEZAR Golf Champions League 2019 uzyskali najwyższe miejsca (zdobyli najwięcej punktów rankingowych) w poszczególnych kategoriach turniejowych:

 • Mistrz HCP PGCL - 10 pierwszych golfistów z każdej grupy HCP 
 • Mistrz Pola HCP - wszyscy Mistrzowie Pola z każdej grupy HCP 
 • Mistrz Regionu HCP - wszyscy Mistrzowie Regionu z każdej grupy HCP 
 • Zwycięzca Klasyfikacji Grand Prix - pierwszych 10 golfistów 
 • Golfista Miesiąca - zwycięzcy z każdego miesiąca
Cena turnieju finałowego:

Wpisowe ………… PLN płatne najdalej na 10 dni przed rozpoczęciem turnieju finałowego przelewem na konto Bankowe ……………. z imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem „Finał Cezar PGCL”

Turniej finałowy będzie 3 rundowy, rozegrany w ciągu kolejnych 3 dni po jednej 18 dołkowej rundzie dziennie. Pierwsze 2 rundy zostaną rozegrane zamiennie równolegle na dwóch polach.

 


Cut:

W trzeci dzień zostanie rozegrana runda finałowa do której awansuje 12 pierwszych golfistów z każdej grupy HCP wyłonionych na podstawie wyników pierwszych dwóch dni Turnieju Finałowego w formacie Stableford netto.

Gwarantowane miejsca w rundzie finałowej uzyskują:
 • 6 pierwszych golfistów z każdej grupy HCP w ramach Klasyfikacji Głównej turnieju z uwzględnieniem punktów zdobytych podczas pierwszych 2 dni Turnieju Finałowego
 • 8 pierwszych golfistów z kategorii Grand Prix z uwzględnieniem punktów zdobytych podczas pierwszych 2 dni Turnieju Finałowego.
 • 10 najlepszych golfistów Turnieju Finałowego w kategorii Stroke play netto.

Wyniki Turnieju Finałowego wyłonią „Mistrza Turnieju Finałowego” we wszystkich kategoriach HCP oraz w kategorii Open.
Wyniki finału zaliczane będą również do Klasyfikacji Głównej Mistrz HCP oraz Klasyfikacji Grand Prix i wyłonią Mistrzów Poszczególnych grup HCP oraz zwycięzcę Klasyfikacji Grand Prix „CEZAR Golf Champions League 2019”.

 


Turniej Mistrzów: 

 

Turniej Mistrzów CEZAR Golf Champions League 2019, to turniej zamykający sezon golfowy 2019. Zmierzy się w nim bezpośrednio 8 graczy; zwycięzcy 6 grup HCP Klasyfikacji Głównej, Mistrz Grand Prix i zwycięzca Turnieju Finałowego w kategorii Open. 

Mistrz Open CEZAR Golf Champions League 2019 otrzyma puchar przechodni. Pozostali finaliści dyplomy za poszczególne miejsca w Turnieju Mistrzów.

 Organizator pokrywa koszty turnieju; green fee, pakiet startowy (woda, owoc, baton) i obiad po każdym dniu turniejowym. Miejsce i czas turnieju zostaną podane w późniejszym terminie.

 

  


Zmiany w regulaminie:

Organizator Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Informacja o takiej zmianie zostanie przekazana do wiadomości w najkrótszym możliwym terminie.

 


Dane osobowe:

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 ze zm.) Organizator/Usługodawca informuje, iż:

 • 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, tj. Fonline sp. z o.o.
 • 2. Zapisując się do turnieju (Polska Ligi Golfa - Polish Golf Champions League), poprzez udział w dowolnej grze turniejowej lub poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.polskaligagolfa.pl/Zapisy, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celu organizacji i prowadzenia turnieju w tym wyświetlania na stronie turniejowej www.polskaligagolfa.pl imienia, nazwiska, klubu, HCP zawodnika, miejsc, dat i wyników poszczególnych gier turniejowych, klasyfikacji turniejowych itd.
 • 3. Zapisując się na turniej uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez przekazanie ich sponsorom cyklu celem przedstawienia oferty.
 • 4. Zapisując się na turniej uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć w trakcie turnieju i bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez Organizatora i sponsorów oraz partnerów cyklu.
 • 5. Zapisując się na turniej uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku i kontakt w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych przez organizatora.
 • 6. Wyrażenie zgód jest dobrowolne.
 • 7. Zgody mogą być w każdym momencie odwołane drogą mailową. Odwołanie zgody nie może dotyczyć zdarzenia przeszłego.

Rejestracja na dowolną grę turniejową lub wypełnienie formularza dostępnego na stronie turniejowej www.polskaligagolfa.pl/Zapisy oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem turnieju Krajowa Liga Golfa „CEZAR Polish Golf Champions League” i akceptuje jego postanowienia.

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia zgodnie z RODO przez firmę GOLF PLUS, jako administratora danych.

Partnerzy:
GolfPlus Partnerzy
Sponsorzy:
GolfPlus SponsorzyGolfPlus Sponsorzy